Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni -  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Fizyka techniczna - Stosowana fizyka ciała stałego

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Program studiów na specjalności stosowana fizyka ciała stałego jest dostosowany do studentów, od których w ich przyszłej pracy oczekuje się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy fizycznej. Otrzymane wykształcenie umożliwi Ci udział w projektowaniu i wdrażaniu różnych procesów i procedur technologicznych, a także projektowanie i wdrażanie nowych metod badania właściwości fizycznych różnych materiałów i kontroli jakości wyrobów.