Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni -  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Fizyka techniczna - Dozymetria i ochrona radiologiczna

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Jako absolwent specjalności dozymetria i ochrona radiologiczna będziesz potrafił nie tylko wykryć i ocenić skutki działania promieniowania jonizującego, ale także zaproponować skuteczną ochronę radiologiczną w konkretnych warunkach oraz stworzyć plan działania i nadzorować jego realizację w przypadku wystąpienia skażenia środowiska substancjami promieniotwórczymi lub napromienienia osób promieniowaniem jonizującym.