Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni -  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Geodezja i Kartografia

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: http://humanistyczna.pl/
W trakcie nauki studenci opanowują podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru szeroko rozumianej geodezji i kartografii.

Nabywają też umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stosowania komputerowych technik gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku geograficznym, a w szczególności umiejętność opracowania i prezentacji wyników pomiarów w postaci map numerycznych i cyfrowych modeli terenu oraz zakładania i obsługi systemów informacji o terenie i środowisku.

Na absolwentów tego kierunku czekają instytucje geodezyjne, architektoniczne, biura projektowe, firmy urbanistyczne, budowlane i konsultingowe, urzędy administracji państwowej i samorządowej.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą bezkonfliktowo podjąć dalszą naukę na studiach magisterskich uczelni technicznych posiadających ten kierunek.
Geodezja i kartografia - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Absolwent wykazuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg