Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni -  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Informatyka

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.horyzont.eu/
Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka będzie dysponował ogólną i podstawową wiedzą przekazaną mu podczas realizacji zajęć Bloku Przedmiotów Ogólnych i Bloku Przedmiotów Podstawowych. W skład tych bloków wchodzą przedmioty ekonomiczne i techniczne. Natomiast jego profil specjalistyczny zostanie ukształtowany w ramach zajęć z przedmiotów należących do Bloku Przedmiotów Kierunkowych i Bloku Przedmiotów Specjalizacyjnych. Absolwent będzie przygotowany w szczególności do sprawnego wykorzystywania sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz metod komputerowych (numerycznych, statystycznych, graficznych, w tym reklamowych) w pracy zawodowej, w charakterze organizatora i użytkownika systemów informacji ekonomicznej, nowoczesnego menedżera, kierownika przedsiębiorstwa, analityka lub doradcy ekonomicznego, informatyka bankowego itp. Absolwent będzie przy tym posiadał przygotowanie i umiejętności informatyczne, które dadzą mu możliwość bieżącego przyswajania szybko zmieniających się nowości na rynku komputerowym (sprzętowym) i programistycznym. Ponadto zapewni się absolwentowi wiedzę ogólnoekonomiczną i ogólnospołeczną. Jednak przede wszystkim absolwent będzie tak przygotowany, by mógł kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich.
Informatyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg